สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

ผู้ติดเชื้อ

9

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 คน

กลับบ้าน

8

รักษาในรพ.

0

เสียชีวิต

1

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

546 (2)

รอผลตรวจ

2

ไม่พบเชื้อ

535

สายด่วนจังหวัดสุรินทร์

Card image cap
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

สายด่วนสำหรับสอบถามข้อมูลมาตรการ หรือคำสั่งการต่าง ๆ ของจังหวัดสุริทร์

Card image cap
สายด่วน COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

สายด่วนสำหรับปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง รวมทั้งแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19

Card image cap
เครียดจัง-โควิด

จิตตก เกิดภาวะเครียด มีความวิตกกังวล ในเรื่องโรค COVID-19 หรือเรื่องอื่นๆ โทรหาเราได้เลย

หนังสือสั่งการ

เรื่อง ดาวน์โหลด
1 [3 ส.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2802 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราว และให้กิจการ กิจกรรม บางประเภทเปิดทำการ หรือดำเนินการได้ (ผ่อนคลายระยะที่ 6)
2 [1 ก.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2425 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราว และให้กิจการ กิจกรรม บางประเภทเปิดทำการ หรือดำเนินการได้ (ผ่อนคลายระยะที่ 5)
3 [13 มิ.ย. 63] ยกเลิกประกาศจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯ
4 [12 มิ.ย. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2185/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราว และให้กิจการ กิจกรรม บางประเภทเปิดทำการหรือดำเนินการได้ (ผ่อนคลายระยะที่ 4)
5 [29 พ.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2002/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราว และให้กิจการ กิจกรรม บางประเภทเปิดทำการหรือดำเนินการได้ (ผ่อนคลายระยะที่ 3)
6 [16 พ.ค. 63] ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ที่ 5/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
7 [16 พ.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1811/2563 เรื่องให้กิจการ กิจกรรม บางประเภท เปิดทำการหรือดำเนินการได้ (ผ่อนคลายระยะที่ 2)
8 [8 พ.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1721/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดสุรินทร์ (ศปก.จังหวัดสุรินทร์)
9 [1 พ.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1663/2563 เรื่อง ให้สถานที่ กิจการ และกิจกรรมบางประเภทเปิดทำการหรือดำเนินการได้
10 [1 พ.ค. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1662/2563 เรื่อง ให้สถานที่บางแห่งเปิดทำการได้
11 [30 เม.ย. 63] คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1624/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
12 [20 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1439/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
13 [17 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1425/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
14 [10 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1322/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระดับอำเภอ(Local Quarantine)
15 [10 มี.ค. 63] คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุรินทร์
16 [13 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1351/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
17 [9 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1289/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
18 [6 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1215/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
19 [5 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1214/2563 เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19
20 [1 เม.ย. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1154/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
21 [1 เม.ย. 63] ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
22 [31 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1114/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
23 [30 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1102/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสุรินทร์
24 [27 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1068/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
25 [27 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 1067/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
26 [24 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 994/2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม)
27 [24 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 992/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
28 [20 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 949/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
29 [20 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 935/2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
30 [19 มี.ค. 63] คำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ 930/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว